Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2014

zjanbcs
18:56
Wybierając partnera życiowego musisz pamiętać dziecko, że nie liczy się jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce - serce do innych i do ciebie. Bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne i nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I wtedy właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry, czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa, czy troszczy się o ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że cię kocha. Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów - z wracania do domu, do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją, gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego on nie lubi, ale je tylko dlatego, bo wie, że ty za nim przepadasz, z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle i wielu innych. Tak ważna jest umiejętność postawienia siebie samego na drugim miejscu i kierowania się dobrem ukochanej osoby. Musisz przede wszystkim wiedzieć, że on cię kocha - a reszta na prawdę się nie liczy.
— mądrości mojej babci.
zjanbcs
18:53

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
zjanbcs
18:50
Mniej obiecuj, ale zawsze dotrzymuj słowa.
— Znalezione
zjanbcs
18:50
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.

April 27 2014

zjanbcs
19:49
3070 79da
Reposted fromswojszlak swojszlak viasurpriseme surpriseme
zjanbcs
19:26
Kocham cię, a ty jesteś taki beznadziejny.
— Marta Dzido, Małż
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 26 2014

zjanbcs
19:37
 Jak się chce to się szuka sposobów, jak nie - powodów.

April 03 2014

zjanbcs
19:44
Wiele kobiet zakochuje się w niewłaściwych facetach, bo niewłaściwi faceci nauczyli się mówić właściwe rzeczy.
— sic!
zjanbcs
19:44
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaSurvivedGirl SurvivedGirl

April 02 2014

zjanbcs
21:34
Tylko nie zgub mnie. już mnie kiedyś zgubiono."
— ...
Reposted fromlittleburn littleburn viaSurvivedGirl SurvivedGirl
zjanbcs
21:34
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaSurvivedGirl SurvivedGirl
zjanbcs
21:29
Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viasayanne sayanne
zjanbcs
21:29
Chciałbym się jeszcze zakochać, ale tak totalnie, jak gówniarz.
— Spokojnie, inni mają gorzej.
Reposted fromfickleheart fickleheart viasurpriseme surpriseme

March 30 2014

zjanbcs
17:36
Zmień coś. Może nie od razu cały świat, ale chociaż ten kawałek wokół siebie.
zjanbcs
17:36
Jeśli będziemy chcieli, uda się.
— Kerrelyn Sparks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
zjanbcs
17:33
Moje pragnienia są proste: praca, którą lubię i facet, którego kocham. 
— Emily Griffin - Coś pożyczonego
zjanbcs
17:28
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci Cię na kolana jednym uśmiechem.
Reposted fromiinfinity iinfinity viasayanne sayanne
zjanbcs
17:28
Czasem boisz się uwierzyć, że spotkało Cię coś wspaniałego.
— no wiem.
Reposted frombomdia bomdia viasayanne sayanne

March 22 2014

zjanbcs
22:59
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— riseme
zjanbcs
22:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl